English
Japanese
trang chủ
phong cách
cửa hàng
Teddy Bear
liện hệ
Copyright(C) 2000-2024 nagu vietnam co., ltd. All Right Reserved
nagu Vietnam Co.,Ltd.
Top > trang chủ
Thông tin mới
2024/T2 lịch nghỉ Tết & con gấu bông
2022/T2 thông báo mở lại cửa hàng và giờ mở cửa
02/05/2020 thông báo mở lại cửa hàng và giờ mở cửa
15/04/2020 thông báo tạm thời đóng cửa hàng
07/04/2020 thông báo thay đổi địa điểm văn phòng
29/02/2020 thông báo thay đổi giờ mở cửa hàng
21/01/2020 ~ 03/02/2020 lịch nghỉ Tết & con gấu bông
Từ ngày 27/4/2019-6/5/2019, hưởng ứng Tuần Lễ Vàng, Nagu Nhà Thờ có chương trình đặc biệt
01/12/2018 đóng cửa nagu Đồng Khởi
15/02/2018 ~ 19/02/2018 lịch nghỉ Tết & con gấu bông
28/12/2017 ngày kỷ niêm 15 năm của nagu